07.09.2015

Firmas juridiskā statusa maiņa

Ir mainījis mūsu uzņēmuma juridiskais statuss - no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dīlers” uz AKCIJAS SABIEDRĪBU „Dīlers”

20.04.2012

Palaista cilindrisko alumīnija lietņu ražošanas līnija

Cilindrisko alumīnija lietņu ražošanas komplekss nodots ekspluatācijā

21.11.2016

Uzņēmuma nosaukuma maiņa

A/S "Dīlers" tagad ir "A Holding"